Rozumowe gogle

Z Wademekum Normalności
(Przekierowano z Rozumieć)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załóżmy, że istnieje pewien przedmiot. Przyjmijmy jeszcze, że ten przedmiot posiada pewien rzeczywisty obraz - dostępny mi i Tobie w jednakowy sposób. Niech tym przedmiotem będzie, ot, na przykład, fioletowa kropka. Wspaniale.


Teraz zauważmy, że istnieją różne czynniki, które wpływają na to, jak postrzegamy obraz naszego przedmiotu.


Pierwszym z nich będzie zdolność fioletowej kropki do komunikowania o sobie. Załóżmy, że w jej rezultacie kropka stanie się, na przykład, pomarańczowym kołem. To pomarańczowe koło będzie obrazem fioletowej kropki, powstałym w oparciu o jej zdolność komunikacyjną.


Następnie wyobraźmy sobie, że pewna osoba podejmuje rozważania o naszym przedmiocie. W efekcie tych rozważań, pomarańczowe koło stanie się, na przykład, pomarańczą. To dlatego, że obraz naszego przedmiotu znowu podda się wpływowi - tym razem będzie nim zdolność danej osoby do interpretacji pomarańczowego koła. Pomarańcza będzie osobistym rozumieniem naszego przedmiotu przez tę osobę.


Dalej, gdyby pojawiła się jeszcze jedna osoba, z którą ta pierwsza chciałaby wejść w dialog o przedmiocie swoich rozważań, poddałaby pomarańczę kolejnej zmiennej - tym razem byłaby nią zdolność pierwszej osoby do komunikowania drugiej osobie o pomarańczy. W rezultacie, obraz pomarańczy zastąpiłoby, na przykład, słońce.


I znowu, gdyby ta druga osoba zechciała wejść z pierwszą w dialog, swoje rozumienie przedmiotu rozważań skonstruowałaby na podstawie własnej zdolności do interpretacji komunikatu swojego rozmówcy. I naprawdę ciężko przewidzieć co miałoby być rezultatem tego etapu rozumowania... Przyjmijmy jednak, że na przykład to.


Gdyby ta druga osoba chciała odpowiedzieć pierwszej, wyrażając swój ogląd sprawy, swoje rozumienie przedmiotu rozważań poddałaby zmiennej - własnej zdolności do komunikowania. Itd.